Apr 9, 2011

Kempen Demi Masa

Sepanjang Kempen Demi Masa berlansung, beberapa pertandingan telah dijalankan. Antaranya ialah:

Pertandingan Melukis Poster

18-29 April 2011
Setiap usrah wajib menghantar satu poster.
Tema: Cintai Masa & Cintai Nyawa
Masa itu Nyawa

Pertandingan Menulis Esei/ Menulis Komik/ Karikatur

4-29 April 2011
Terbuka kepada semua warga SMKA SHAMS

 Esei:    - Minimum 3 helai
            - Tema : Demi Masa

Komik: - Minimum satu muka surat dan 8 kotak
            - Tema: Demi Masa

No comments:

Post a Comment