Feb 2, 2011

Program Harian

Sasaran Kerja BADAR

OBJEKTIF

 1. Melahirkan 50 pemimpin murid berketerampilan dan berfikrah Islam yang dapat menyumbang kepada pembangunan modal insan.
 2.  Melahirkan murid yang bersahsiah cemerlang dan mampu berperanan dalam masyarakat, agama dan negara.

BIDANG PENCAPAIAN BADAR
 • Budaya Ilmu
 • Kepimpinan Berketerampilan
 • Sahsiah Terpuji
 • Jati Diri
 • Program Kemasyarakatan
sumber: MUROBBI SHAMS

  Sejarah Ringkas Badar SMKA SHAMS  • Badan ini telah ditubuhkan bagi menyambung tugas yang pernah dipikul oleh Persatuan Pelajar Islam(PPI).
  •  Tujuan pertubuhan ini adalah untuk melahirkan generasi yang menyeru kepada ma’ruf dan mencegah perkara munkar.
  •  Pada hujung tahun 1990, kehadiran Ust. Saiful Bahrin telah mencorakkan sinar yang baru. 
  •  Badan ini mula diwajibkan kepada semua pelajar. 
  •  Badan ini telah dirasmikan oleh Ust. Khuzaimah bt Sulaiman di perhimpunan SMKA SHAMS pada 12 Februari 1992.
  •  “ Buku Peningkatan Sahsiah” telah dihasilkan oleh Ust. Saiful Bahrin pada tahun 1993 bertujuan untuk memperbaiki sahsiah pelajar. 
  • Pada tahun 1994, Hasil daripada perbincangan lanjut bersama-sama guru penasihat, maka wujudlah Buku Panduan Usrah untuk semua peringkat dari tingkatan 1-6.
  •  Operasi memberi kefahaman dan penghayatan islam yang jelas kepada para pelajar telah dipergiatkan. 
  •  Program Minggu Anti Murtad mendapat reaksi positif dari para pelajar sehingga membawa nama SMKA SHAMS ke Negeri Sembilan kerana hebatnya program ini. 
  •  Pada tahun 1999, tema “Generasi Rabbani Penggerak Tajdid Islami” telah membuka mata pelajar SHAMS. 
  •  BADAR telah diletakkan antara salah satu unit Lembaga Ketua Pelajar(LKP) selain unit asrama dan sekolah.
  •  Program-program BADAR telah mendapat sambutan daripada para pelajar. 
  •  Motto “Ke Arah Merealisasikan Akhlak al- Quran “ pada tahun 2005 menjadi kunci kepada BADAR pada masa itu. 
  •  Kecemerlangan akhlak pelajar SMKA SHAMS telah menjadi keutamaan. 
  •  Pada tahun 2006, di bawah bimbingan Ust, Khuzaimah Sulaiman, sebuah buku sukatan usrah telah berjaya dihasilkan oleh guru-guru agama SMKA SHAMS. 
  •  Buku ini mengandungi panduan sukatan usrah dari tingkatan 1-5. Buku sukatan ini telah digunakan oleh semua SMKA di seluruh negara
  •  Penghasilan buku ini merupakan suatu pencapaian yang besar bagi BADAR. Beberapa bengkel turut dikelolakan oleh guru- guru penasihat BADAR untuk memberi penerangan kepada guru-guru dari sekolah lain.